^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Formirana Spoljašnja zaštitna mreža

U okviru realizacije projekta "Škola bez nasilja" koji se realizuje u našoj školi u sredu 18. marta 2015. godine održan je sastanak sa predstavnicima institucija i ustanova iz lokalne zajednice koje mogu doprineti u prevenciji i rešavanju problema nasilja u školi.

Pored predstavnika Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja sastanku su prisustvovali predstavnici PU Zaječar, Centra za socijalni rad, Timočkog Omladinskog centra, Zaječarske inicijative, Crvenog krsta, CEKIT-a, Kancelarije za mlade i Razvojnog savetovališta doma zdravlja.

Na ovom sastanku na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji, uspostavljeno je partnerstvo škole na prevenciji nasilja sa gore navedenim institucijama i ustanovama. Svi potpisnici čine spoljašnju zaštitnu mrežu saradnika za zaštitu dece i obezbeđivanje radnih i životnih uslova koji promovišu i podstiču nenasilno ponašanje, razumevanje, međusobno poštovanje i zdrav način života.