^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Školski odbor Tehničke škole

 

Školski odbor Tehničke škole čine devet članova od kojih su tri člana iz redova zaposlenih, tri člana su predstavnici Saveta roditelja i tri člana su predstavnici lokalne samouprave.
Članovi Školskog odbora imenovani su na mandat od četri godine. Školski odbor imenovan je odlukom Skupštine grada Zaječara jula 2014. godine

Predsednik školskog odbora je Darko Dujnović, diplomirani matematičar.
Sastav Školskog odbora Tehničke škole
predstavnici lokalne samouprave
  • Gorica Gitarić
  • Dragan Jelenković
  • Darko Stratijev
predstavnici zaposlenih
  • Darko Dujnović
  • Dragan Milić
  • Dejan Dačić
predstavnici Saveta roditelja
  • Vesna Mitić
  • Valentina Veljević
  • Svetlana Jovanović

 

Školski odbor je organ upravljanja u školi. Sastav i imenovanje, mandat i nadležnost Školskog odbora propisani su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (član 53 - 57. Prosvetni glasnik br. 71/2009.).