^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Verifikacija škole

 

Škola je formirana odlukom SO Zaječar (br. 04.011–15) 1987. godine i upisana u sudski registar kod Okružnog suda u Zaječaru  pod brojem FI 232/87.

Škola s bavi obrazovno – vaspitnim radom i stručnim obrazovanjem kadrova za sledeća područja rada i obrazovne profile za koje je verifikovana rešenjem Ministarstva prosvete:

 

Područje rada: elektrotehnika

Obrazovni profil St. str. spreme Broj verifikacije Datum
elektrotehničar računara IV 022–05–00295/94 12.10.2000.
elektrotehničar za elektroniku na vozilima (1. razred) IV 022–05–00295/94 26.06.2015.
elektrotehničar za elektroniku na vozilima (2, 3. i 4. razred) IV 022–05–00295/94 30.03.2016.
tehničar mehatronike IV 022–05–00295/94 11.03.2015.
elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled IV 022–05–00295/94 09.01.2014.
elektrotehničar za elektroniku na vozilima - ogled IV 022–05–00295/94 26.06.2009.
tehničar mehatronike - ogled (1. i 2. razred) IV 022–05–00295/94 18.06.2008.
tehničar mehatronike - ogled (3. i 4. razred) IV 022–05–00295/94 22.12.2010.
elektrotehničar automatike IV 022–05–00295/94 09.05.1994.
elektrotehničar energetike IV 022–05–00295/94 09.05.1994.
elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje IV 022–05–00295/94 27.05.1998.
elektromonter mreža i postrojenja IV 022–05–00295/94 09.05.1994.
izrađivač kablova i priključaka III 022–05–00295/94 09.05.1994.
elektroinstalater III 022–05–00295/94 08.09.1999.
elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje III 022–05–00295/94 12.10.2000.

 

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

Obrazovni profil St. str. spreme Broj verifikacije Datum
mašinski tehničar IV 022–05–00295/94 09.05.1994.
mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje IV 022–05–00295/94 13.11.2002.
automehaničar III 022–05–00295/94 09.05.1994.
emehaničar grejne i rashladne tehnike III 022–05–00295/94 13.11.2002.

  

Područje rada: saobraćaj

Obrazovni profil St. str. spreme Broj verifikacije Datum
tehničar drumskog saobraćaja (1. razred) IV 022–05–00295/94 23.04.2004.
tehničar drumskog saobraćaja (2, 3. i 4. razred) IV 022–05–00295/94 09.06.2005.
vozač motornih vozila (1. razred) III 022–05–00295/94 23.04.2004.
vozač motornih vozila (2. i 3.) III 022–05–00295/94 09.06.2005.

  

Područje rada: lične usluge

Obrazovni profil St. str. spreme Broj verifikacije Datum
ženski frizer III 022–05–00295/94 28.06.1996.

 

 
Specijalističko obrazovanje

Škola je verifikovana rešenjem Ministarstva prosvete za sledeće programe specijalističkog obrazovanja (V stepen stručne spreme):

 

  

Područje rada: elektrotehnika

Obrazovni profil St. str. spreme Broj verifikacije Datum
elektroenergetičar za mreže i postrojenja V 022–05–00295/94-03 19.05.2003.
elektroenergetičar za električne instalacije V 022–05–00295/94-03 19.05.2003.