^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plan upisa za školsku 2018/2019. godinu

Tehnička škola se bavi obrazovno- vaspitnim radom i stručnim obrazovanjem kadrova za sledeća područja rada: SAOBRAĆAJ, MAŠINSTVO I OBRADA METALA I ELEKTROTEHNIKA.

PLAN UPISA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. godinu

 
PODRUČJE RADA: ELEKTROTEHNIKA  
  Obrazovni profil Šifra u Konkursu Stepen stručne spr. Br. slobodnih mesta
1. Elektrotehničar računara ZAZA SD 4E08S IV 30
2. Elektrotehničar za elektroniku na vozilima ZAZA SD 4E21S IV 30
3. Tehničar mehatronike ZAZA SD 4E26S IV 30
4. Elektrotehničar informacionih tehnologija ZAZA SD 4E40S IV 30
       
PODRUČJE RADA: SAOBRAĆAJ  
  Obrazovni profil Šifra u Konkursu Stepen stručne spr. Br. slobodnih mesta
1. Tehničar drumskog saobraćaja ZAZA SD 4I01S IV 30
2. Vozač motornih vozila ZAZA SD 3I11S III 30
       

  

PLAN UPISA UČENIKA STARIJIH OD 17 GODINA
ZA ŠKOLSKU 2018
/2019. god
inu

 
PODRUČJE RADA: ELEKTROTEHNIKA
  Obrazovni profil Šifra u Konkursu Stepen stručne spr. Br. slobodnih mesta
1. Elektrotehničar računara ZAZA SD 4E08S IV 3
PODRUČJE RADA: SAOBRAĆAJ  
  Obrazovni profil Šifra u Konkursu Stepen stručne spr. Br. slobodnih mesta
1. Vozač motornih vozila ZAZA SD 3I11S III 3
 Napomena

Kandidati za upis u prvi razred srednje škole koji su rođeni pre 31. avgusta 2001. godine mogu da konkurišu isključivo u svojstvu vanrednog učenika.

Prijem dokumenata, prijavljivanje za polaganje prijemnog, odnosno završnog ispita, popunjavanje liste želja, rangiranje i raspoređivanje kandidata starijih od sedamnaest godina koji su konkurisali za upis na neki od obrazovnih profila obaviće se u nadležnoj školskoj upravi po posebnom postupku, saglasno sa rokovima koji važe i za redovne učenike. O ovome će školska uprava blagovremeno i kontinuirano obaveštavati zainteresovane kandidate.