^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ako si žrtva ili svedok nasilja obrati se:
 
Važni telefoni
 • Dežurnom nastavniku
 • Razrednom starešini
 • Školskom psihologu
 • Školskom policajcu
 • Timu za zaštitu učenika od nasilja i zlostavljanja
 • Direktoru ili pomoćniku direktora škole
 • Pomoćnim radnicima
  192 - dežurna služba licije
193 - vatrogasci
194 - hitna pomoć
0800/200 201 - SOS telefon za prijavu nasilja u školama
019/422 - 876 - telefon škole
 
Timu za zaštitu učenika od nasilja i zlostavljanja
 • Goran Stanković - direktor škole
 • Ljiljana Tešanović - školski psiholog
 • Zoran Petrović - nastavnik mašinske grupe predmeta
 • Saša Nikolić - nastavnik engleskog jezika
 • Slavica Nikolić - nastavnik matematike
 • Radica Miočević - nastavnik matematika
 • Jelena Glišić - nastavnik psihologije
 • Dragan Nikolić - nastavnik praktične nastave