Raspored pripremne nastava

Pripremna nastava popravni i razredni ispiti

  

   

Raspored pripremne nastave  za polaganje razrednih ispita u junskom ispitnom roku, popravnih ispita za učenike završnih razreda i popravnih ispita u avgustovskom ispitnom roku.

 

 

 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.