Pregled udžbenika

 

Pregled udžbenika za  školsku 2021/2022. godinu po obrazovnim profilima

 

I RAZRED
E11 elektrotehničar računara
E12 elektrotehničar za elektroniku na vozilima
E13 tehničar mehatronike
E14 elektrotehničar informacionih tehnologija
S11 tehničar drumskog saobraćaja
S12 vozač motornih vozila
 

 

II RAZRED
E21 elektrotehničar računara
E22 elektrotehničar za elektroniku na vozilima
E23 tehničar mehatronike
E24 elektrotehničar informacionih tehnologija
S21 tehničar drumskog saobraćaja
S22 vozač motornih vozila
 

 

III RAZRED
E31 elektrotehničar računara
E32 elektrotehničar energetike
E33 tehničar mehatronike
E34 elektrotehničar informacionih tehnologija
S31 tehničar drumskog saobraćaja
S32 vozač motornih vozila

 

IV RAZRED
E41 elektrotehničar računara
E42 elektrotehničar za elektroniku na vozilima
E43 tehničar mehatronike
E44 elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled
S41 tehničar drumskog saobraćaja
 

 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.