Raspored polaganja

Maturski i završni ispiti školske 2020/2021.g. (avgustovski ispitni rok)

Potrebna dokumenta za prijavljivanje maturskih i završnih ispita

1. Prijava za polaganje maturskog - završnog ispita (kod razrednog starešine)
2. Zapisnik o polaganju maturskog - završnog ispita (kod razrednog starešine)
3. Svedočanstva iz 1., 2., 3. i 4. razreda (za maturski ispit) - 1., 2. i 3. razreda (za završni ispit)
4. Izvod iz matične knjige rođenih

 

Raspored polaganja maturskih i završnih ispita

Završni ispiti

24.08.2021. (utorak) u 13.00 sati - Uručivanje svedočanstava

24.08.2021. (utorak) u 13.15 sati  - Prijavljivanje učenika za polaganje završnog ispita (u sekretarjatu škole)

26.08.2021. (ćetvrtak) u 09.00 časova  - Praktični deo ZI (upravljanje motornim vozilom)

27.08.2021. (petak) u 09.00 časova  - Izrada radnog zadatka ZI

31.08.2021. (utorak) - Uručivanje diploma učenicima.

 

Maturski ispit

 

20.08.2021. (petak) do 10.00 č. - Predaja maturskog praktičnog rada predmetnom nastavniku

31.08.2021. (utorak) - Uručivanje diploma učenicima.

 

Zajednički deo maturskog ispita

23.08.2021. (ponedeljak) u 09.00 č. - srpski jezik i književnost - izrada pismog maturskog zadatka 

 
Posebni deo maturskog ispita
(izborni predmet, test za proveru stručno-teorijskih znanja i maturski praktičan rad)

 

do 20.08.2021. godine - predaja maturskog praktičnog rada predmetnom nastavniku

M-41 - mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
Izborni predmet
24.08.2021. (utorak) u 10.00č. - ispitivanje mašinskih konstrukcija
24.08.2021. (utorak) u 10.00č.  - mašinski elementi
 
Maturski praktičan rad
modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija
25.08.2021. (sreda) u 10.00č. - učionica br. 16
 
E-42 - elektrotehničar za elektroniku na vozilima
Test za proveru stručno-teorijskih znanja
25.08.2021. (sreda) u 10.00č. učionica br. 19
 
E-43 -tehničar mehatronike
Test za proveru stručno-teorijskih znanja
25.08.2021. (sreda) u 10.00č. - učionica br. 19