Pitanja i zadaci za polaganje završnog i maturskog ispita

 

 

ZAVRŠNI ISPIT - ZADACI
S-32 vozač motornih vozila

 

 

MATURSKI ISPIT - PITANJA
E-41 elektrotehničar računara
E-42 elektrotehničar za elektroniku na vozilima 
E-43 tehničar mehatronike
E-44 elektrotehničar informacionih tehnologija
M-41 mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
S-41 tehničar drumskog saobraćaja

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.