Dokumenta za nastavnike

 

  Raspored časova za školsku 2020/2021. Datum ažuriranja
Raspored časova koji važi od 1.09.2020. (v 1.3)  31.08.2020.
Raspored odeljenja po učionicama, kabinetima, laboratorijama i radionicama koji važi od 1.09.2020.  
     
   
 

 

Izrada školske dokumentacije

 

Stručno uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije

Prezentacija o načinu izrade školske dokumentacije

   
 

 

Stručno usavršavanje nastavnika

 

Obrazac portfolio - predlog

Prilog 1. Lični plan stručnog usavršavanja

Prilog 2. Izveštaj o stručnom usavršavanju i napredovanju
Vrednovanje SU u ustanovi (pregled vrednovanja aktivnosti)
   

 

Globalno i operativno planiranje

 

Globalni plan rada za predmet

Operativni plan prema ishodima učenja

Operativni plan rada

Plan za postizanje ishoda
   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.