Raspored roditeljskih sastanaka

Raspored roditeljskih sastanaka za školsku 2020/2021. godinu.

Školske 2020/2021. godine redovni roditeljski sastanci biće održani prema sledećem rasporedu:

  1. 04. - 10. septembar 2020. g. po posebnom rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli škole,
  2. 06. novembar 2020. g. (petak) roditeljski sastanak na kraju prvog tromesečja,
  3. 18. - 24. decembar 2020. g. roditeljski sastanak na kraju prvog polugođa - održava se na daljinu pomoću Google Meet platforme,
  4. 26. mart 2021. g. (petak) roditeljski sastanak na kraju drugog tromesečja - završni razredi,
  5. 02. april 2021. g. (petak) roditeljski sastanak na kraju drugog tromesečja - ostali razredi,
  6. 28. jun 2021. g. (ponedeljak) roditeljski sastanak na kraju drugog polugođa.

 NAPOMENA: Zbog pandemije COVID-19 roditeljski sastanci mogu biti organizovani u više dana po razredima ili na daljinu pomoću Google Meet platforme, o ovakvom načinu organizacije roditeljskih sastanaka bićete blagovremeno obavešteni.

 

Raspored roditeljskih sastanaka na kraju I polugođa.