Finasijski planovi i izveštaji

Finansijski planovi i izveštaji

Finansijski planovi

Finansijski plan za 2021. godinu
Finansijski plan za 2020. godinu
Finansijski plan za 2019. godinu
Finansijski plan za 2018. godinu

Finansijski izveštaji

Izveštaj o izvršenju finansijskog plana za 2020. godinu
Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2019. godinu
Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2018. godinu
Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2017. godinu

Donacije i spostveni prihodi

Pregled ostvarenih donacija u periodu 01.09.2019. - 31.08.2020. 
Pregled ostvarenih sopstvenih prihoda u periodu 01.09.2019. - 31.08.2020.
Pregled ostvarenih donacija u periodu 01.09.2018. - 31.08.2019. 
Pregled ostvarenih sopstvenih prihoda u periodu 01.09.2018. - 31.08.2019.
Pregled ostvarenih donacija u periodu 01.09.2017. - 31.08.2018. 
Pregled ostvarenih sopstvenih prihoda u periodu 01.09.2017. - 31.08.2018.
Pregled ostvarenih donacija u periodu 01.09.2016. - 31.08.2017. 
Pregled ostvarenih sopstvenih prihoda u periodu 01.09.2016. - 31.08.2017.
Pregled ostvarenih donacija u periodu 01.09.2015. - 31.08.2016. 
Pregled ostvarenih sopstvenih prihoda u periodu 01.09.2015. - 31.08.2016. 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.