Učenici generacije

 

Za učenika generacije bira se onaj učenik koji u toku školovanja postigne najbolje rezultate iz svih nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Odluku o izboru učenika generacije donosi Nastavničko veće na osnovu Pravilnika o izboru učenika generacije.