^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dokumenta za upis učenika u školu

Upis redovnih učenika


Upis učenika u 1. razred

Za upis u prvi razred školske 2020/2021. g. mogu da konkurišu kandidati koji su stekli osnovno obrazovanje i vaspitanje, uključujući i obavljen završni ispit, a koji nisu stariji od 17 godina tj. rođeni su posle 31. avgusta 2003. godine.
Kandidati koj su stariji od 17 godina mogu da se upišu isključivo u svojstvu vanrednog učenika (izuzetno u slučajevima koji su predviđeni članom 4. ZOSOV).

Od školske 2020/21. godine upis učenika u prvi razred moguće je obaviti na dva načina:

 • elektronski - bez odlaska u školu koristeći servis uUpis na portalu eUprava (euprva.gov.rs)
 • neposredno - dolaskom u školu u terminima koji su određeni Kalendarom upisnih aktivnosti

1. elektronski upis preko portala eUprava
Za korišćenje usluge eUpis na portalu eUprave prvo izvršite registraciju na sajtu https://euprava.gov.rs/
Uputstvo za otvaranje naloga možete videti na:
Uputstvo za kreiranje naloga sa korisničkim imenom i lozinkom
https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisni…
Uputstvo za kreiranje naloga sa elektronskim kvalifikovanim sertifikatom
uprava.gov.rs/kreiranje-registracija-korisnickog-naloga-kva…
Prilikom upotrebe usluge eUpis dokumentaciju koja je potrebna za upis /svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, uverenje o obavljenom završnom ispitu i lekarsko uverenje dostavićete naknadno srednjoj školi/

Neophodna dokumenta za upis kada se upis vrši neposredno u školi

Učenici koji se upisuju u 1. razred podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu,
 • Uverenje o obavljenom završnom ispitu i orginalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.

Upis učenika u 2, 3. i 4. razred

Učenici koji se upisuju u 2, 3. i 4. razred podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu
 • Svedočanstvo o završenim prethodnim razredima,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje /uverenje koje je učenik podneo na upis u 1. razred/.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.

Upis vanrednih učenika

Vanredni učenici koji se upisuju u 1. razred podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu,
 • Uverenje o položenom završnom ispitu i orginalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 • Fotokopija lične karte,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje.
 • Potvrdu o uplaćenoj školarini.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.

Vanredni učenici koji se upisuju u 2,3. i 4. razred ili koji se upisuju na program prekvalifikacije, dokvalifikacije ili specijalizacije podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu,
 • Svedočanstva o završenim prethodnim razredima,
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju (za one kandidate koji se upisuju na prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili specijalizaciju),
 • Uverenje o radnom iskustvu (za kandidate koji upisuju specijalizaciju),
 • Fotokopija lične karte,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje.
 • Potvrdu o uplaćenoj školarini.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.