^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mali kalendar upisnih aktivnosti

 

Upis učenika u 1. razred srednje škole školske 2020/2021.

18. - 21. maj Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita
18.  - 21. maj Prijavljivanje vanrednih učenika - starijih od 17 godina za prijemni ispit (detaljnije obaveštenje u školskim upravama)
07.- 14. juna Polaganje prijemnog ispita u srednjim školama
08. i 09. juna Prijavljivanje učenika i podnošenje dokumentacije u sportskim gimnazijama i odeljenjima za sportiste u gimnazijama
25. maj - 12. juna Prijavljivanje, u školskim upravama, vanrednih učenika starijih od 17 godina za upis u srednju školu
do 17. juna Konačni rezultati prijemnog ispita
17. jun Završni ispit - test iz srpskog (maternjeg) jezika
18. jun Završni ispit - test iz matematike
19. jun Završni ispit - kombinovani test
23. jun Preliminarni rezultati završnog ispita
28. jun Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita i upis u škole u kojima se polaže prijemni ispit
29. i 30. jun Popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi
7. jul Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim školama
8. i 9. jul Upis učenika u srednje škole - prvi upisni krug, osim za učenike koji su se upisali u škole za koje se polagao prijemni ispit
08. jul Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug
10. jul Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
11. jul Upis učenika u srednje škole - drugi upisni krug, osim za učenike koji su se upisali u škole za koje se polagao prijemni ispit