Vodič za buduće studente

VODIČ
KROZ AKREDITOVANE STUDIJSKE PROGRAME NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRBIJI

 

Vodič kroz akreditovane studijske programe na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji
(pdf dokumenat)

Ova elektronska publikacija sadrži informaciju o visokoškolskim ustanovama i studijskim programima koje je Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovana zaključno sa 08.04.2016. godine. Publikacija je pre svega namenjena budućim studentima, koji u školskoj 2016/2017 treba da se opredele za studijski program i visokoškolsku ustanovu koju će upisati.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, studentima se preporučuje upis na akreditovane studijske programe i zato su u publikaciju uključeni samo podaci o programima akreditovanim do datuma njenog objavljivanja. Informacija o svim ustanovama i studijskim programima koji se nalaze u postupku akreditacije može se naći na sajtu Komisije: www.kapk.org. Sve akreditacione odluke koje komisija naknadno donese biće dostupne na sajtu, tako da će budući studenti pre upisa moći da provere da li je neki od studijskih programa koji ih interesuje a nije obuhvaćen publikacijom naknadno akreditovan. 

MAPA STUDIRANJA

Visoko obrazovanje može biti akademsko i strukovno. Cilj strukovnih studija jeste sticanje znanja i veština koje se primenjuju u praksi, dok akademske studije, osim za praktičan rad, osposobljavaju studente i da doprinesu naučnom i tehnološkom razvoju.
Akademsko obrazovanje se može steći na univerzitetu (koji se sastoji iz više fakulteta ili umetničkih akademija), dok se strukovno obrazovanje stiče na visokoj školi strukovnih studija.
Obe vrste visokog obrazovanja odvijaju se u pet oblasti:

 • prirodno-matematičke nauke,
 • društveno-humanističke nauke,
 • medicinske nauke,
 • tehničko-tehnološke nauke,
 • umetnost

Akademski studijski program osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća. Strukovni studijski program osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Akademske studije organizuju se i izvode kao:

 1. osnovne akademske studije, koje traju tri do četiri godine, i čijim se završetkom stiče od 180 do 240 ESPB bodova. Student koji završi osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 180 ESPB bodova, stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti. Student koji završi osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova, stiče stručni naziv „diplomirani“ sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
 2. diplomske akademske studije, koje traju jednu do dve godine, i čijim se završetkom stiče od 60 do 120 ESPB bodova (ukupno 300 ESPB). Druga godina diplomskih akademskih studija pripadaju zapravo master akademskim studijama. Student koji završi diplomske akademske studije stiče akademski naziv „master“ sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
 3. specijalističke akademske studije, koje traju najmanje godinu dana, i čijim se završetkom stiče najmanje 60 ESPB bodova (ukupno 360 ESPB). Student koji završi specijalističke akademske studije stiče stručni naziv „specijalista“ sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
 4. doktorske akademske studije, koje traju najmanje tri godine, i čijim se završetkom stiče najmanje 180 ESPB bodova ukupno 480 ESPB). Student koji završi doktorske akademske studije trećeg stepena stiče naučni naziv „doktor nauka“ sa naznakom oblasti.

 

Akademski studijski programi iz medicinskih nauka organizuju se integrisano u okviru osnovnih i diplomskih akademskih studija, tako da se njihovim završetkom stiče 360 ESPB bodova. Student koji završi integrisane osnovne i master akademske studije iz medicinskih nauka stiče akademski naziv „doktor medicine“, „doktor stomatologije“; i sl.
 
Strukovne studije organizuju se i izvode kao:

 1. osnovne strukovne studije, koje traju tri godine, i čijim se završetkom stiče 180 ESPB bodova. Student koji završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.
 2. specijalističke strukovne studije, koje traju najmanje godinu dana, i čijim se završetkom stiče najmanje 60 ESPB bodova. Student koji završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv „specijalista“ sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

 

Korisni linkovi: